FacebookApiException

facebook/base_facebook.php [1238]:

(#100) Tried accessing nonexisting field (comments) on node type (URL)

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 3.9641 sekund, użyto 10.19MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.4.